Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Angry Birds” του eTwinning

Το eTwinning πρόγραμμα ‘Angry Birds’ ιδρύθηκε από την Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε σε 3 σχολεία, Τουρκία, Ισπανία και Ελλάδα με τη συνεργασία 5 εκπαιδευτικών. Τα σχολεία εταίροι του έργου είναι το Γυμνάσιο της Άγκυρας Altındağ Evliya Çelebi από την Τουρκία και το Ies Francisco de Los Ríos από την Ισπανία. Το έργο σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή με κεντρική ιδέα τον κόσμο των πουλιών. Στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών που σχετίζονται με περιβαλλοντικές πολιτικές και κανονισμούς. Μας απασχολούν τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καλλιέργειας οικολογικών αρετών και ευαισθητοποίησης  μέσω των μηνυμάτων που μας μεταφέρουν τα πουλιά, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών με εργαλεία τεχνολογίας και τη χρήση της ξένης γλώσσας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο