Σχολ. Έτος 2016-17: “Μεσαιωνικά Κάστρα της Ευρώπης”

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17, υλοποιήθηκε από μαθητές της Β΄ και Γ΄τάξης του σχολείου μας το Πολιτιστικό Πρόγραμμα με θέμα: “Μεσαιωνικά Κάστρα της Ευρώπης”. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, συγκέντρωσαν το υλικό και εκπόνησαν την παρακάτω εργασία.

Final