ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στις σελίδες αυτές παρατίθενται εργασίες και δραστηριότητες των Περιβαλλοντικών και Πολιτστικών Προγραμμάτων που εκπονούνται από ομάδες του σχολείου μας.