Πρόγραμμα STEMpowering Youth: ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στο σχολείο μας!

Στοιχεία για το πρόγραμμα

Τι είναι το πρόγραμμα STEMpowering Youth;

Το  STEMpowering  Youth  είναι  ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  εκτός  των  πλαισίων  του  αναλυτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια πρωτοβουλία  του  Μη  Κερδοσκοπικού Αποτέλεσμα εικόνας για stempowering youthΟργανισμού SciCo  (Science Communication)  και υλοποιείται με  την  υποστήριξη  του  Ιδρύματος Vodafone. Ο Οργανισμός SciCo αναλαμβάνει εξολοκλήρου τον σχεδιασμό,  ανάπτυξη  και υλοποίηση του προγράμματος. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής συμμετέχει στο πρόγραμμα υποστηρικτικά με το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

Το πρόγραμμα «STEMpowering Youth»  υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου  H2020  «Open  Schools  for  Open Societies – OSOS» (Ένα Ανοιχτό σχολείο σε μια Ανοιχτή κοινωνία) από τον Σεπτέμβριο του 2018. Εθνικός συντονιστής του έργου OSOS για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Αντικείμενο του έργου Η2020 είναι η προετοιμασία  της εισαγωγής  της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα  αντικείμενα  του STEM (Science Technology Engineering Mathematics)  σε  θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις  βαθμίδες  της  Εκπαίδευσης. Το  «Ανοικτό  Σχολείο»  έχει  ως στόχο  να αξιοποιήσει την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής  μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών,  ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών  για  τη  μελέτη  και  ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων.

To   STEMpowering  Youth   πραγματεύεται   μια γκάμα  θεματικών  και  δραστηριοτήτων  που  εντάσσεται  στα  πλαίσια  της  STEM εκπαίδευσης.  Έχοντας  ως  πυλώνες  κάποιες  σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, η STEM δημιουργεί ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον  και  δίνει  στους  μαθητές  τη  δυνατότητα  να κατανοήσουν σημαντικές έννοιες  στον  τομέα  των  φυσικών επιστημών και παράλληλα να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για κάθε νέο του 21ου αιώνα. Η εκπαίδευση  STEM  βοηθάει  το  μαθητή να προσεγγίσει και να κατανοήσει τον κόσμο με μια άλλη ματιά, τροφοδοτεί την περιέργεια του για την κατάκτηση της νέας γνώσης και τον παροτρύνει να συμμετάσχει ενεργά στην επίλυση προβλημάτων με πολλαπλούς τρόπους. Παράλληλα, ο διαδραστικός και ομαδοσυνεργατικός τρόπος μάθησης ενθαρρύνει τον μαθητή να θέτει στόχους, να  επικοινωνεί  και  να  συνεργάζεται  για  την  επίτευξη  τους,  να  είναι  δημιουργικός  και  να χρησιμοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του.

ΣτόχοΑποτέλεσμα εικόνας για στόχοςς του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να συνδέσουν τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά με την καθημερινή τους ζωή, να αντιλαμβάνονται την ενασχόληση τους με τους τομείς αυτούς ως μια ευχάριστη διαδικασία και ως ένα εργαλείο επεξήγησης και επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους μαθητές να εντοπίσουν κάποιο τοπικό ή κοινωνικό πρόβλημα, να φανταστούν και να σχεδιάσουν πιθανές λύσεις τις οποίες θα υλοποιήσουν με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών του προγράμματος αλλά και ειδικών ή και τοπικών παραγόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 13-16 ετών, έχει διάρκεια εννέα εβδομάδων και λαμβάνει χώρα σε απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η επιλογή των νέων με βάση τα παραπάνω γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών εμπλοκής σε δραστηριότητες μη τυπικής μορφής μάθησης, όπως η εκπαίδευση STEM, σε μαθητές που είναι σχεδόν αποκλεισμένοι από αυτές.

Επιλέγοντας το εικονίδιο που ακολουθεί θα δείτε το πρόγραμμα  STEMpowering Youth όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος της Vodafone

Αποτέλεσμα εικόνας για idryma vodafone

ενώ επιλέγοντας το παρακάτω εικονίδιο θα δείτε αρκετά βίντεο που αφορούν το πρόγραμμα αλλά και το … σχολείο μας!

Αποτέλεσμα εικόνας για ιδρυμα vodafone

Το πρόγραμμα STEMpowering Youth στο 2ο Γυμνάσιο Σητείας

Το 2ο Γυμνάσιο Σητείας συμμετείχε στον τρίτο κύκλο του προγράμματος StEMpowering Youth,  μετά από πρόταση του Συμβούλου Τεχνολογίας Κρήτης  κ. Γιάννη Τζωρτζάκη από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο του 2018. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 21 μαθητές του σχολείου μας από όλες τις τάξεις με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Τεχνολογίας κ. Γιάννη Πρινιωτάκη, μετά από σχετική επιμόρφωσή του στην Αθήνα. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν εννέα συναντήσεις της ομάδας εκτός διδακτικού ωραρίου διάρκειας τριών ωρών η καθεμία. Τα μαθήματα ήταν δομημένα σε 2 κυρίως μέρη:

  • Θεωρητικό Μέρος, το οποίο βασίστηκε σε ένα  ψηφιακό σενάριο  και σε
  • Πρακτικό Μέρος το οποίο περιελάμβανε κάποια σχετική κατασκευή ή κάποια βιωματική δραστηριότητα. Σε πολλές δε περιπτώσεις,  χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακές εφαρμογές για την υλοποίηση tτων δραστηριοτήτων.

Στον κύκλο αυτών των μαθημάτων ασχοληθήκαμε με τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα:

  • Εισαγωγή στη STEM και διαδραστικά πειράματα ή κατασκευές

  • Νερό, το βασικό συστατικό του πλανήτη μας

  • Πώς βρίσκω το επίκεντρο του Σεισμού και Βιωματικές Δραστηριότητες

  • Πώς λειτουργεί το GPS και σχετικά Apps

  • Arduino (2 μαθήματα)

Επίσκεψη εκπροσώπων των διοργανωτών του προγράμματος στο σχολείο μας

Λίγο μετά το Πάσχα είχαμε την χαρά να μας επισκεφτεί κλιμάκιο με εκπροσώπους από την εταιρία SciCo και από το Ίδρυμα της Vodafone με σκοπό αφενός μεν να μας γνωρίσουν και αφετέρου να κάνουν κάποια γυρίσματα ώστε να προβάλουν το σχολείο μας και τον τόπο μας, αλλά και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη του προγράμματος στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης δόθηκαν κάποιες συνεντεύξεις από μαθητές μας οι οποίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το Ίδρυμα Vodafone τις οποίες αναδημοσιεύουμε και εμείς παρακάτω.

Κατασκευές

Στο τέλος των συναντήσεων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να σκεφτούν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν κατασκευές εφαρμόζοντας αυτά που έμαθαν στην πράξη προσπαθώντας έτσι να βοηθήσουν στην επίλυση κάποιων προβλημάτων που ταλανίζουν την τοπική και την σχολική  μας κοινωνία και όχι μόνο. Μετά από πολλές συζητήσεις, σχεδιασμούς δουλειά και πολύ κόπο, κατασκευάστηκαν τέσσερις συσκευές και δύο προσομοιώσεις συστημάτων τα οποία παρουσιάζουμε παρακάτω. Όλες τις κατασκευές (εκτός από μία) λειτουργούν με την βοήθεια του μικροελεγκτή Arduino uno. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τον προγραμματισμό των Arduino υπήρξε καταλυτική η βοήθεια που παρείχε στην ομάδα,  η καθηγήτρια Πληροφορικής του σχολείου μας, η  κ. Λαγουδάκη Ελπίδα, την οποία από καρδιάς ευχαριστούμε,  γιατί χωρίς εκείνη θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση των κατασκευών.

Οι κατασκευές μας έχουν καταγραφεί και έχουν ανέβει στην πλατφόρμα OSOS (Open School for Open Soscieties) όπου μπορείτε και να τις δείτε.

Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποια μικρά βίντεο στα οποία παρουσιάζονται οι κατασκευές της Ομάδας μας.

Διαγωνισμός κατασκευών 3ου κύκλου – Διακρίσεις

 

Στον τρίτο κύκλο του   “STEMpowering  Youth”, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός μεταξύ των κατασκευών των μαθητών όλων των  σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Μεταξύ των  51 εξαιρετικών  κατασκευών που  συμμετείχαν στο διαγωνισμό διακρίθηκαν  τρεις κατασκευές που δίνουν μια δημιουργική και έξυπνη λύση σε ένα πρόβλημα. Το σχολείο μας έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι ανάμεσα στις κατασκευές που διακρίθηκαν βρίσκεται και η κατασκευή με τίτλο  “Χάπι” hour των μαθητών μας Νίκου Γ. Κουρουπάκη και Γιώργου Κορνάρου, μαθητών της Γ΄ Τάξης.

Οι τρεις κατασκευές που διακρίθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Smart Traffic Light – Λέρος

Χάπι Hour – Σητεία

Έξυπνο Κοτέτσι – Μοίρες