Βράβευση του σχολείου μας για το Etwinning έργο “Angry birds-a message to the planet”

To 2ο Γυμνάσιο Σητείας βραβεύτηκε με την Εθνική ετικέτα ποιότητας για το Etwinning έργο “Angry birds-a message to the planet”. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Α’ και Β’ τάξης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τους εκπαιδευτικούς Γιώργο Ρεΐζη, Μαρία Χατζημαρινάκη, Μαρία Μακριδάκη, και τους εταίρους μας από Τουρκία και Ισπανία, για την εξαιρετική συνεργασία και την συνεχή προσπάθεια που καταβλήθηκε προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για όλους τους εταίρους και τους μαθητές και τα αποτελέσματα ανταποκρίθηκαν πλήρως στους στόχους του προγράμματος. Προσδοκία μας είναι το έργο…

Περισσότερα

E-Twinning: «Angry Birds – A message to the Planet»

Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που χρειάζεται η Ευρώπη. Ειδικότερα, τόνισε την αυξημένη ανάγκη αξιοποίησης του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και την αυξημένη ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους.  Το περιβάλλον και η δράση για το κλίμα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για όλους μας, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την ευρωπαϊκή κοινότητα μάθησης και να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και…

Περισσότερα

Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Angry Birds” του eTwinning

Το eTwinning πρόγραμμα ‘Angry Birds’ ιδρύθηκε από την Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε σε 3 σχολεία, Τουρκία, Ισπανία και Ελλάδα με τη συνεργασία 5 εκπαιδευτικών. Τα σχολεία εταίροι του έργου είναι το Γυμνάσιο της Άγκυρας Altındağ Evliya Çelebi από την Τουρκία και το Ies Francisco de Los Ríos από την Ισπανία. Το έργο σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή με κεντρική ιδέα τον κόσμο των πουλιών. Στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών που σχετίζονται με περιβαλλοντικές πολιτικές και κανονισμούς. Μας απασχολούν τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καλλιέργειας οικολογικών…

Περισσότερα

Συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα E-Twinning

Το e-twinning προσφέρει δυνατότητες εφαρμογής καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη. Οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, γνωρίζουν νέα εργαλεία τεχνολογίας και γενικότερα αποκομίζουν κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.  To 2o Γυμνάσιο Σητείας αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας του e–twinning και συμμετέχει σε τρία προγράμματα αυτής. Το Achieving Quality Education Project πραγματοποιείται μεταξύ 5 ευρωπαϊκών χωρών, της Τουρκίας, Ιταλίας, Ρουμανίας  και  Πολωνίας και Ελλάδας. Το θέμα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ποιοτική εκπαίδευση που αποτελεί έναν από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών(SDGs). Η…

Περισσότερα