ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Θεοτοκοπούλου2

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2843023923  &  2843305012

FAX                                       : 2843023336

e-mail                                   : mail@2gym-siteias.las.sch.gr