Σχ. Έτος 2016-17: Από το σκοτάδι στο φως

Το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας “Από το Σκοτάδι στο Φως” υλοποιήθηκε από 2 καθηγητές και 14 μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σητείας, στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-17. ?Μέσα από μια σειρά δράσεων στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής και διδακτικών επισκέψεων σε χώρους έρευνας και μελέτης ακολουθήσαμε την πορεία των ευρημάτων “από το σκοτάδι στο φως”: από το χώμα στις οθόνες μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://2gymsitia.weebly.com/