Erasmus + KA2 “Imigrartation”

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ GOTTINGEN ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ GINOSA ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.

 Κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 το Σχολείο μας ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus +“Imigrartation”  διάρκειας δύο ετών. Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στην κατηγορία ΚΑ2, δηλαδή τη στρατηγική  σύμπραξη Σχολείων με σκοπό τη στήριξη, μεταφορά και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών καθώς και την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, τη μάθηση και την ανταλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το θέμα του προγράμματος είναι η ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο δια μέσου της τέχνης. Η μουσική, η ζωγραφική, το θέατρο, η βιντεοσκόπηση, η φωτογραφία έχουν τη δύναμη και την ευαισθησία να αναδείξουν τα προβλήματά τους, να συγκινήσουν τους νέους κυρίως ανθρώπους και να οδηγήσουν πιθανόν σε μια άμεση επίλυσή τους.

Το πρώτο ταξίδι πραγματοποιήθηκε στο Gottingen της Γερμανίας από 05- 09 Νοεμβρίου 2019. Το Gymnasium Felix Klein μερίμνησε για τη φιλοξενία των τεσσάρων μαθητών μας από οικογένειες της πόλης και προετοίμασε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών και δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε περιήγηση και ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. Οι φιλοξενούμενοι μαθητές ενσωματώθηκαν με συνομήλικούς τους σε τάξεις. Παρακολούθησαν μαθήματα φωτογραφίας, μουσικής και συμμετείχαν σε δραστηριότητες σχετικά με το θέμα του  προγράμματος. Οι καθηγητές συμμετείχαν σε συνεδριάσεις όπου συζητήθηκαν οι βασικές αρχές του προγράμματος, οι τομείς εργασίας, που θα αναλάμβανε κάθε χώρα, η πορεία και το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, οι τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων, καθώς και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των επόμενων επισκέψεων στην Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στη Γερμανία, οργανώθηκε επίσκεψη στο προσφυγικό camp Friedland όπου ξεναγηθήκαμε, είδαμε τις συνθήκες διαβίωσης και την οργάνωση των χώρων διαμονής των προσφύγων και παράλληλα οι μαθητές μας συμμετείχαν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων σχετικά με το ρατσισμό στο Μουσείο προσφύγων το οποίο βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στο Βερολίνο όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα αξιοθέατα της πόλης, τα κυβερνητικά κτίρια, την πύλη του Βραδεμβούργου, το μνημείο Ολοκαυτώματος και το τείχος του Βερολίνου.

Η συνάντηση έληξε με αποχαιρετιστήρια τελετή όπου απονεμήθηκαν τα διπλώματα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη στιγμή υπήρξε η παρουσία ενός Σύριου πρόσφυγα με τα νοσταλγικά τραγούδια της πατρίδας του.

Το επόμενο ταξίδι πραγματοποιήθηκε στη Ginosa της Ν. Ιταλίας από 13-17 Μαΐου 2019.

Το Σχολείο G Deleddo- S. G. Bosco υποδέχτηκε τα μέλη του προγράμματος τα οποία στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στους χώρους και σε αίθουσες διδασκαλίας του. Στην τελετή υποδοχής εκτός από τους καθηγητές, μαθητές και μέλη του συλλόγου γονέων συμμετείχαν και μετανάστες από χώρες της Αφρικής, οι οποίοι αφηγήθηκαν συγκινητικές ιστορίες για τη φυγή από την πατρίδα τους και τις δυσκολίες του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη αλλά και της προσαρμογής τους στο νέο τόπο διαμονής.

Τα παιδιά του προγράμματος καθημερινά συμμετείχαν κυρίως σε εργαστήρια μουσικής και προετοιμαζόταν για τη συμμετοχή τους στις μουσικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από το Σχολείο.

Παράλληλα οι καθηγητές κατά τις συνεδριάσεις συζήτησαν για την πορεία των εργασιών που είχε αναλάβει κάθε χώρα, διαμόρφωσαν προτάσεις για την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης στο mobility tool χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την ανταλλαγή απόψεων στο drop box και το google tools.

Πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στον Τάραντα της Απουλίας όπου είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο αρχαιολογικό Μουσείο και να θαυμάσουμε σημαντικά ευρήματα από την εποχή της Magna Grecia   και του μετέπειτα ρωμαϊκού πολιτισμού. Επίσης περιηγηθήκαμε στην παλιά πόλη και ξεναγηθήκαμε στο κάστρο της Δραγονίας.

Παράλληλα διοργανώθηκε ημερήσια εκδρομή στο Μπάρι όπου επισκεφτήκαμε τη Βασιλική του Αγίου Νικολάου, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Σαβίνου, το κάστρο Σβέβο και περιηγηθήκαμε στα όμορφα σοκάκια της  παλιάς πόλης.  Εξορμήσαμε στα περίχωρα της Ginosa, θαυμάσαμε τους μοναδικούς παλαιολιθικούς οικισμούς της, σπήλαια που είχαν μετατραπεί σε εκκλησίες κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή καθώς και την υπέροχη φύση της περιοχής. Παρακολουθήσαμε στο χώρο του Σχολείου τη μουσική παράσταση “ Il gigante egoista ”, ενώ στην αποχαιρετιστήρια τελετή είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε την ορχήστρα των μαθητών του Σχολείου σε ένα κονσέρτο, οργανωμένο από τους καθηγητές μουσικής της σχολικής μονάδας.

Γνώσεις και εξαιρετικές εμπειρίες αποκόμισαν οι ομάδες των μαθητών που συμμετείχαν και στις δύο επισκέψεις στη Γερμανία και την Ιταλία. Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα σχετικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας άλλων ευρωπαϊκών Σχολείων, ανέπτυξαν πρωτοβουλία  και δημιούργησαν  δεσμούς φιλίας με συνομήλικούς τους, με τους οποίους συνεργάστηκαν και απέκτησαν επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους.

Παρόμοια οφέλη αποκόμισε και η ομάδα των συμμετεχόντων καθηγητών. Επόμενος στόχος μας είναι η προετοιμασία της επίσκεψης και φιλοξενίας των μελών του προγράμματος στην πόλη μας τον Οκτώβριο 2019.

ERASMUS + KA2 PROGRAM

STUDENTS OF THE SECOND JUNIOR HIGH SCHOOL IN GOTTINGEN IN GERMANY AND IN GINOSA  OF ITALY.

During the school year 2018-19 our School started the implementation of the Erasmus + program “Imigrartation” for two years. This programme belongs to the ΚA2 category, the school partnerships to support, transfer and implement innovative practices as well as to implement joint initiatives that promote cooperation, learning and exchange at European level.

The subject of the programme is the integration of refugees and immigrants into the wider community through art, Music, painting, theatre, video recording, photography have the power and sensitivity to highlight their problems, to stimulate young people in particular, and possibly lead to an immediate solution.

The first trip was held in Gottingen, Germany, from 05-9 of November 2019. Gymnasium Felix Klein attended the accomodation of our four pupils in   town’s families and prepared the weekly work programme and activities for the participating students and teachers. In particular, there was a guided tour at the school premises. Hosted students were integrated with peers in classes. They attended photography and music classes and participated in activities related to the subject of the programme. Teachers participated in meetings where the basic principles of the programme were discussed, the areas of work to be undertaken by each country, the course and schedule of activities, the ways of diffusion of the results, as well as the schedule of subsequent visits to Italy, Greece and Turkey.

As part of the information on refugee and migratory flows in Germany, a guided visit to the Friedland refugee camp was organized, we saw the living conditions and the organization of the refugees’ accommodation, while our students participated in a training programme on racism at the refugees Museum.

In addition, a day trip to Berlin was held where we had the chance to admire the city’ s  tourist attractions, the government buildings, the Brandenburg Gate, the Holocaust Memorial and the Berlin Wall.

The meeting ended with a farewell ceremony where the participation certificates were awarded. At a special moment there was the presence of a Syrian refugee with the nostalgic songs of his homeland.

The next trip was held in Ginosa, Italy, from May 13-17, 2019.

The G. Deleddo-S G Bosco School welcomed the members of the programme, and then they were guided around the rooms and the classrooms. In addition to teachers, pupils and members of the parents’ club, there were also immigrants from African countries who told stories about their flee from home and the difficulties they faced on their way to Europe, as well as their social adaptation in the new place of residence.

Each day the children of the programme participated mainly in music workshops and were prepared for their participation in the musical events organized by the school.

At the same time, the teachers discussed the progress of the work undertaken by each country, made proposals for the submission of the interim report on the mobility tool having the exchange of views in the drop box and google tools as a tool.

There was a day trip to Taranto, Apulia where we had the opportunity to tour the archaeological museum and admire important findings from the time of Magna Grecia and the later Roman culture. We also toured to the old town and the castle of Dragonia.

At the same time a day trip was organized to Bari where we visited the Basilica of St. Nicholas, the cathedral of Ag. Savinou, the castle of Svevo and we walked through the beautiful alleys of the old town. We travelled to the outskirts of Ginosa, admired its unique Palaeolithic settlements, caves converted into churches during the early Byzantine times and the wonderful nature of the area as well.

We watched the musical performance “Il gigante egoista” at the School, while in the farewell ceremony we had the pleasure of enjoying the soloists’ orchestra of a solo concert, organized by the music teachers of the school.

Knowledge and great experiences have been gained by the groups of students who participated in both visits to Germany and Italy. They became aware of issues related to refugees and immigrants, learned how other European Schools function, developed  initiatives and created ties of friendship with their peers, with whom they collaborated and acquired communicative skills in English, enhancing their self-confidence.

Similarly, the group of participating teachers also gained such benefits. Our next goal is to prepare the visit and hosting the program members in our city next October.