ΕΔΕΑΥ: Εξ αποστάσεως υποστήριξη

Αγαπητοί γονείς,

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες όλοι βρισκόμαστε αυτή την περίοδο και σύμφωνα με τη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως υποστήριξης στους μαθητές/τριες μας  και στις οικογένειες τους από τα μέλη της  ΕΔΕΑΥ (Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης) του σχολείου μας.

→ κ. Αργυρή Παττακού, αναπληρώτρια ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Σχολικών Ψυχολόγων και η

→ κ. Ουρανία Μπερβανάκη, αναπληρώτρια ΕΕΠ  του κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Οι συνεδρίες θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας Webex κατόπιν ραντεβού . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση του σχολείου, υποβάλλοντας το αίτημα τους τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω διευθύνσεις: psychologist.2o.gimnasio.sitias@gmail.com και socialworker.2o.gimnasio.sitias@gmail.com, αναγράφοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους.

Με εκτίμηση,

Αργυρή Παττακού, ΠΕ23

Ουρανία Μπεβανάκη, ΠΕ30

Σχετικές δημοσιεύσεις