Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ΕΒΙΕ στο πλαίσιο του ν 5029_23 _Ζούμε Αρμονικά Μαζί_ Σπάμε τη Σιωπή

Το σχολείο μας συμμετέχει σε έρευνα σχετική με τον σχολικό εκφοβισμό. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σχετική εγκύκλιο η οποία φαίνεται και παρακάτω. Συμπληρώστε το σχετικό Έντυπο συναίνεσης για την συμμετοχή του παιδιού σας στην έρευνα. Οδηγίες θα βρείτε στο αρχείο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Περισσότερα