Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Connect στο σχολείο μας

Κατά το σχολικό έτος 2022-23, το 2ο Γυμνάσιο Σητείας συμμετείχε στο CONNECT, ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της δράσης «Επιστήμη με και για την Κοινωνία».

Το CONNECT προσφέρει στα σχολεία ένα περιεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μαθητών στην ενασχόληση με την επιστήμη, φέρνοντάς τους σε επαφή με επαγγελματίες στο χώρο των επιστημών και εμπλέκοντας τους γονείς και την τοπική κοινότητα. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι «η επιστήμη είναι για μένα».

Ανάμεσα στους 4500 μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα, ήταν και τα παιδιά της Α΄ τάξης του σχολείου μας που, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, υλοποίησαν δύο εκπαιδευτικά επιστημονικά σενάρια σύμφωνα με το μοντέλο “Νοιάζομαι – Μαθαίνω – Δρω”. Συγκεκριμένα:

Στο σενάριο «Μηχανική Μάθηση και Αναγνώριση εικόνας στην υπηρεσία του Περιβάλλοντος» που υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό Πληροφορικής Ελπίδα Λαγουδάκη, οι μαθητές/τριες προγραμμάτισαν ένα εικονικό drone ώστε να εντοπίζει ενέργειες υποβάθμισης του περιβάλλοντος (όπως π.χ. η παράνομη υλοτομία) με τη βοήθεια ενός μοντέλου Μηχανικής Μάθησης που οι ίδιοι/ες εκπαίδευσαν. Στην διαδρομή, συνομίλησαν διαδικτυακά με τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του EKETA Δρ. Αναστάσιο Δήμου και ανακάλυψαν (εμπλέκοντας και τις οικογένειές τους) τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή μας ζωή και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίλυση περιβαλλοντικών και άλλων μεγάλων προβλημάτων της εποχής μας. 

Το σενάριο με θέμα: “(Υπερ)θέρμανση του πλανήτη και Χημική ρύπανση “ το οποίο υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς  Γεώργιο Ρεΐζη και  Ιωάννη Πρινιωτάκη στο πλαίσιο των μαθημάτων Οικιακής Οικονομίας και Τεχνολογίας αντίστοιχα, είχε να κάνει με την  ανακάλυψη των παραγόντων που οδηγούν στη θέρμανση του πλανήτη μας αλλά και στην έκταση που έχει λάβει η χημική ρύπανση.  Οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι η  καύση των  ορυκτών πόρων σχετίζεται με τη θέρμανση του πλανήτη και αποτελεί παράγοντα που συμβάλει στην όξυνση του προβλήματος της  κλιματικής αλλαγής αλλά στην αύξηση της  χημικής ρύπανσης, που αποτελεί ένα πολύπλευρο πρόβλημα καθώς  δρα στα υπόγεια ύδατα, στη θάλασσα, στο υπέδαφος, στον αέρα και στην επιφάνεια της Γης. Επίσης κατανόησαν ότι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες του ανθρώπου οδηγουν αναπόφευκτα σε χημική ρύπανση και ότι  μόνο αλλαγές στις ανθρώπινες συνήθειες μπορούν να οδηγήσουν στην άμβλυνση του προβλήματος.   Οι μαθητές εργάστηκαν πάνω σε ένα πραγματικό πρόβλημα στο οποίο κλήθηκαν να βρουν λύσεις. Ο απώτερος σκοπός  αυτού του σεναρίου είναι να κάνει τους μαθητές περιβαλλοντικά σκεπτόμενους πολίτες. 

Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο, προβληματίστηκαν, συζήτησαν, συνεργάστηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους γονείς τους οι οποίοι ενεπλάκησαν ενεργά στις δραστηριότητες των παιδιών τους υπολογίζοντας το δικό τους ενεργειακό αποτύπωμα και τέλος δημιούργησαν το δικό τους υλικό (αφίσες, infographics, ζωγραφιές) ως αποτέλεσμα της μελέτης τους. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο σχολείο, με τον ειδικό επιστήμονα και καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης του τμήματος Χημείας κύριο Νικόλαο Καλυβίτη, ο οποίος, έκανε πολύ λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή του φαινομένου του θερμοκηπίου πάνω στη γη και τις συνέπειες της χημικής ρύπανσης. Επίσης έκανε αναφορά στο μετεωρολογικό σταθμό του Φινοκαλιά στη Νεάπολη όπου και παρέθεσε συλλογή από σημαντικά στατιστικά δεδομένα και ευρήματα για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη θέρμανση του πλανήτη. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους μαθητές οι οποίοι έκαναν αρκετές ερωτήσεις προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια και ταυτόχρονα να δοθούν πληροφορίες και προτάσεις για την επίλυση αυτού το σημαντικού θέματος. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο σχετικά με τα προαναφερόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και δόθηκε έμφαση στην ενεργοποίηση τους ώστε να σκεφτούν τρόπους αλλά και να αλλάξουν στάσεις προκειμένου να συμβάλλουν στον  περιορισμό τους.

Το πρόγραμμα γενικά όπως εφαρμόστηκε κρίνεται πολύ επιτυχημένο λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι μαθητές στο τέλος αφού οι περισσότεροι από αυτούς θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε παρομοιες δράσεις στο μέλλον.

Το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί και όλοι/ες οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έλαβαν σφραγίδες-βεβαιώσεις συμμετοχής.

Από τη συνολική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο λήξης, προκύπτει η θετική ανταπόκριση τους στο πρόγραμμα και το πραγματικό ενδιαφέρον τους για τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δράσεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις