Συνοπτική έκθεση αποτίμησης λειτουργία Ομίλου Ρομποτικής

Το σχολικό έτος 2022-23, λειτούργησε για πρώτη χρονιά στο 2ο Γυμνάσιο Σητείας όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Στους 6 μήνες λειτουργίας του ομίλου, πραγματοποιήθηκαν 18 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής. Συμμετείχαν 12 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου και αξιοποιήθηκαν 3 σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 (45544) σε προγραμματιστικό περιβάλλον LEGO EV3 Classroom.
Οι συμμετέχοντες, εργαζόμενοι σε ομάδες, ασχολήθηκαν με τη συναρμολόγηση και τον προγραμματισμό ρομποτικών οχημάτων μέσω της υλοποίησης ανοιχτών αποστολών-προκλήσεων.

· Καλλιέργησαν ικανότητες χωρικής αντίληψης (μήκος αποστάσεων, μεγέθη γωνιών) και μελέτησαν τα χαρακτηριστικά των κινητήρων (φορά και ταχύτητα περιστροφής), τα διαφορετικά είδη κινήσεων και στροφών, και τις βασικές αρχές λειτουργίας ποικίλων αισθητήρων (αφής, υπερήχων, φωτός, γυροσκοπίου).

· Εξοικειώθηκαν με τις επιμέρους φάσεις μηχανικού σχεδιασμού (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή, διαμορφωτική αξιολόγηση) και καλλιέργησαν σημαντικές ήπιες δεξιότητες (δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, κριτική σκέψη, στρατηγική, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων).

· Αντιλήφθηκαν τη σημασία του συνεργατικού πνεύματος, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και του αλληλοσεβασμού για την αρμονική λειτουργία μιας ομάδας και την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου.

Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, ηλεκτρονικά κουίζ και ρουμπρίκες αυτοαξιολόγησης, ενώ συνεκτιμήθηκε η συνέπεια παρουσίας κάθε μέλους στις συναντήσεις του ομίλου. Οι 8 συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, έλαβαν σχετική βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον διευθυντή του σχολείου και την υπεύθυνη του ομίλου.

Σχετικό πολυμεσικό υλικό από τις δραστηριότητες του ομίλου και τις δημιουργίες των μαθητών θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου.

Σητεία, 25 Μαΐου 2023
Η υπεύθυνη του ομίλου
Ελπίδα Λαγουδάκη
(Εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

Σχετικές δημοσιεύσεις