Συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα E-Twinning

Το e-twinning προσφέρει δυνατότητες εφαρμογής καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη. Οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, γνωρίζουν νέα εργαλεία τεχνολογίας και γενικότερα αποκομίζουν κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. 

To 2o Γυμνάσιο Σητείας αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας του etwinning και συμμετέχει σε τρία προγράμματα αυτής. Το Achieving Quality Education Project πραγματοποιείται μεταξύ 5 ευρωπαϊκών χωρών, της Τουρκίας, Ιταλίας, Ρουμανίας  και  Πολωνίας και Ελλάδας. Το θέμα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ποιοτική εκπαίδευση που αποτελεί έναν από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών(SDGs). Η ποιοτική εκπαίδευση εστιάσει στη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, βοηθά στη μείωση των ανισοτήτων και στην προσέγγιση της ισότητας των φύλων. Επιτρέπει στους ανθρώπους να ζήσουν μια υγιέστερη και πιο βιώσιμη ζωή και είναι απαραίτητη για την προώθηση της ανεκτικότητας και της δημιουργίας ειρηνικών κοινωνιών.

Υπεύθυνοι προγράμματος: Χατζημαρινάκη Μαρία, Ρεΐζης Γιώργος

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο