Νέο Ωράριο Μαθημάτων με Διαλείμματα (Απρίλιος 2021)

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί το νέο ωράριο μαθημάτων και τα διαλείμματα που θα ισχύσει από την Δευτέρα 10/5/2021.

ΩΡΕΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις