ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Στο άρθρο αυτό θα διαβάσετε τις τελευταίες οδηγίες (31/8/2020) που εκδόθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων λόγω του κορωνοϊού covid -19.

ΣΥΝ_ΣΤΟ_116168_COVID_ΔΕ_οδηγιες-Αύγουστος-2020

Download

Σχετικές δημοσιεύσεις