Η φιλοξενία της Μουσειοσκευής του μουσείου κυκλαδικής τέχνης στο σχολείο μας

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Α’ τάξης του Γυμνασίου μας, φιλοξενήθηκε η μουσειοσκευή του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Οι μαθητές, κατά τη διδασκαλία του αντίστοιχου κεφαλαίου του μαθήματος, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και να γνωρίσουν στοιχεία του Κυκλαδικού Πολιτισμού μέσα από το υλικό της μουσειοσκευής.

Σχετικές δημοσιεύσεις