Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Δείτε το πρόγραμμα των μαθημάτων επιλέγοντας την παρακάτω εικόνα. , Παρακάτω εμφανίζεται το συνολικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερα

Νέο ωράριο διδακτικών ωρών και διαλειμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων το ωράριο των δύο συστεγαζόμενων σχολείων θα είναι διαφορετικό και θα αλλάζει ανά μήνα εναλλάξ μεταξύ των δύο Γυμνασίων. Έτσι το ωράριο που ακολουθεί ισχ΄ύει για τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο και Μάιο 2022 ενώ το επόμενο ωράριο ισχύει για τους μήνες Φεβρουάριο και Απρίλιο.

Περισσότερα